Läkare till Blodtrycksdoktorn

Vill du bli en del av ett snabbväxande företag som leder den digitala transformationen av framtidens vård för behandling av kroniska sjukdomar? Blodtrycksdoktorn erbjuder digitala vårdmöten för behandling av primär hypertoni via asynkron chattkommunikation med vetenskapligt förankrade metoder och mycket goda behandlingsresultat. Vi behandlar idag över sju tusen patienter från hela Sverige. Men behovet är större ändå och vi behöver nu förstärka våra läkarresurser.

 

Vilka är vi? 

Blodtrycksdoktorn från Accumbo AB erbjuder Sveriges första digitala vårdtjänst som är specialanpassad för patienter med högt blodtryck. Hypertoni är den enskilt största orsaken till hjärt-kärlsjukdom såsom stroke och hjärtinfarkt. I Sverige har ca 2 miljoner vuxna högt blodtryck. I dagsläget finns både digitala vårdcentraler och hälsoappar för att logga blodtryck, men ingen sjukvårdstjänst som kombinerar båda, och fokuserar på individualiserad vård av kronisk sjukdom. Blodtrycksdoktorn erbjuder patienter med högt blodtryck nya verktyg för monitorering, utbildning och engagemang med individanpassad livssilsintervention, bättre blodtryckskontroll och god patientnöjsamhet. 

Vårt CE-märkta medicintekniska system inkluderar även ett eget beslutsstödsystem som kvalitetssäkrar och förenklar handläggningen av patienterna. Våra vetenskapligt publicerade data är goda och tjänsten är mycket uppskattad av patienterna. Aktuell verksamhetsuppföljning med flera tusen patienter visar på en reduktion av det systoliska medelblodtrycket med 16 mmHg på 6 månader för patienter med förhöjt blodtryck som tidigare behandlats i primärvården med traditionella metoder. En minskning av 10 mmHg brukar sägas motsvara en minskad risk för t.ex. stroke med 35 %.

Vad vi erbjuder? 

Den kliniska verksamheten leds av seniora specialister som förser dig med stöd i form av riktlinjer, behandlingsmaterial och kontinuerlig handledning vid behov. Därtill finns det alltid en medicinsk bakjour tillgänglig liksom teknisk support och kundsupport. Trots distansarbete kan du utbyta erfarenheter med erfarna läkarkollegor genom vårt chattverktyg. Hos oss får du även möjlighet att utvecklas i din roll som läkare och fördjupa dina kunskaper inom behandling och handläggning av hypertoni samt associerade riskfaktorer och livsstilsintervention. 

Utöver ovanstående erbjuder tjänsten även följande:

 • En möjlighet att vara med i den digitala transformationen av framtidens vård och behandlingen av högt blodtryck.
 • En möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling av Accumbo´s digitala vård genom återkoppling och idéer till vårt medicinska och tekniska team.
 • En möjlighet att träffa många patienter med högt blodtryck och arbeta i nära samverkan med dem för att uppnå individualiserade kort- och långsiktiga behandlingsmål.
 • Kompetenta kollegor över hela landet från olika specialiteter med genuint intresse för hypertoni, som samarbetar och utbyter erfarenheter kring handläggning av medicinska fall. 
 • Ett chattverktyg för medicinskt stöd (bakjour, kollegor, teknisk jour och kundsupport)
 • Stor flexibilitet med möjlighet att arbeta varifrån i världen och hur mycket du vill i en arbetsmiljö där du slipper tidskrävande administration.
 • En anställning som löntagare eller konsult med eget bolag.
 • En god onboarding som innefattar hur man arbetar digitalt, hur man använder Accumbo´s plattform och våra medicinska riktlinjer.
 • Delaktighet i form av återkommande läkarmöten med medicinska uppdateringar och diskussioner där du får lära känna dina läkarkollegor.

Kvalifikationer:

 • Svensk legitimation och specialistläkare i företrädesvis allmänmedicin, internmedicin, kardiologi eller endokrinologi. 
 • ST-läkare med 2 år till specialistexamen är också välkomna att ansöka.
 • Du arbetar evidensbaserat och är skicklig i ditt bemötande med patienterna.
 • Du har ett professionellt och respektfullt förhållningssätt till medarbetarna.
 • Du är nyfiken på digital vård. 
 • Du är bosatt och folkbokförd i Sverige samt innehar Bank-ID. 

Verkar detta intressant för dig? Tveka inte att höra av dig!

Ytterligare information

 • Distansarbete

  Distansarbete

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Arbetsplats & kultur

En av de bästa sakerna med att arbeta på Accumbo är alla fantastiska kollegor med så många olika bakgrunder och kompetenser. Forskare, designers, läkare, systemutvecklare, sjuksköterskor, affärsutvecklare, hälsovetare, ekonomer, bara för att nämna några exempel! 

Jobbar du redan på Blodtrycksdoktorn?

Var med och rekrytera för att hitta din framtida kollega.

email
@blodtrycksdoktorn.se
Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor